De Socio-Economische impact

De Socio-Economische impact van de Belgische sector wijn en sterke drank


In tegenstelling tot het bruto nationaal product (bnp) (dat het totale inkomen vormt van alle mensen die in een land wonen), is het bruto binnenlands product (bbp) van een land of van een regio de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd. Het is een veel gebruikte maatstaf voor de welvaartscreatie of economische groei van een land. Uit de kerncijfers van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat ons land mag beschouwd worden als een diensteneconomie waarin handel, vervoer en horeca het grootste aandeel hebben.

Op basis van de in 2012 gerealiseerde omzet in de sectoren wijn en gedistilleerde dranken en rekening houdend met de gemiddelde marges berekende Deloitte een totale toegevoegde waarde van 2,6 Mia € of 0,7% van de totale in België gerealiseerde toegevoegde waarde. Het aandeel van onze sector is samengesteld uit enerzijds een directe toegevoegde waarde ad 702,54 Mio € gerealiseerd in de wijnsector en 333 Mio € gerealiseerd in de sector van de gedistilleerde dranken en anderzijds uit een ‘spill-over’-effect (berekend op grond van de door het federaal planbureau bepaalde multiplicatoren) van 1.588 Mio € naar andere sectoren zoals verpakkingsproducenten, transport, media…

Als onderdeel van de economische impact van onze sector bekijken we eveneens de bijdrage die er dank zij onze producten wordt gerealiseerd aan de schatkist. In 2012 ontving de overheid in totaal 1.206 Mio € uit hoofde van betaalde accijnzen (tbv 454,3 Mio €) en btw (tbv 751,7 Mio €). Voor zover als nodig merken we op dat deze ontvangsten de hieropvolgende jaren zullen toenemen als gevolg van de accijnsverhogingen in 2013 en 2015.

De creatie van tewerkstelling wordt in het algemeen beschouwd als een zeer belangrijke indicator van economische impact. Deloitte berekende dat onze sector werk biedt aan 35.611 personen, waarvan een 700 tal in de productie, 20.314 in de horeca, 5.325 in de supermarkten en speciaalzaken en 9.265 in aanverwante sectoren zoals verpakking, transport en media.