De economische realiteit achter onze sector

PRODUCTIE

 

De wijnproductie


Het aantal Belgische wijnproducenten kan geschat worden op 85. Hiervan zijn er 58 gevestigd in Vlaanderen en 35 van hen heeft het potentieel om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongs-benamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen. Wallonië telt 27 producenten, waarvan er 19 een erkenning genieten of de mogelijkheid hiertoe hebben. De totale oppervlakte van geëxploiteerde wijngaarden beslaat ongeveer 153 hectare. In Vlaanderen is een wijngaard gemiddeld 1,5 ha groot terwijl de oppervlakte in Wallonië gemiddeld 2,2 ha bedraagt. Hun productiviteit ligt beduidend lager dan in de ons omringende wijnproducerende landen met als gevolg dat momenteel de gemiddelde prijs per fles rond 10 Euro moet schommelen om rendabel te blijven.

De totale wijnproductie in België bedroeg in 2012 0,299 Mio liter. Een aanzienlijk gedeelte (61%) wordt ingezet voor de productie van mousserende wijn waarvoor ons klimaat bijzonder geschikt lijkt. Het rendement per hectare kan jaarlijks sterk schommelen als gevolg van wisselende weersomstandigheden. Terwijl 2010 toprendementen gaf, leverde 2012 een eerder zwak rendement dat in 2013 werd opgedreven tot in totaal 0,534 Mio liter. Binnen de lastenboeken van de appellaties is er echter ook een maximumopbrengst per hectare vastgesteld (rendements-beperking door snoei) om de kwaliteit van de wijn te garanderen.

 

De productie van gedistilleerde dranken


Het aantal Belgische producenten van gedistilleerde dranken werd in 2012 geschat op minstens 45. Hierbij werden de producenten van ethylalcohol buiten beschouwing gelaten. In tegenstelling tot de statistieken inzake wijn worden de statistieken in verband met gedistilleerde dranken vaak uitgedrukt in Liter Zuiver Alcohol (LAP). De productie van gedistilleerde dranken in België kan grotendeels ingedeeld worden in volgende productcategorieën : Likeuren, Jenever, Gin, Eaux-de-vie, Whisky en Vodka. Het totaal geproduceerde volume bedroeg in 2012 7,5 Mio LAP en steeg in 2013 tot 11,82 Mio LAP.

 

VERKOOP

 

De verkoop van wijn


In 2012 werd in België 298,4 Mio Liter wijn verkocht voor een totaalwaarde van 2.675,9 Mio €. Dit verkochte volume wijn kan als volgt worden verdeeld over de diverse producttypes: stille wijn (83,7%) onderverdeeld in rode wijn (42,9%), witte wijn (27,1%), rosé wijn (13,4%), en vervolgens mousserende wijn (9,3%), versterkte wijn (7%) en fruitwijn (0,06%). Van dit volume wordt 75,5% via het off-trade circuit verkocht (maw via het distributienetwerk van supermarkten, buurtwinkels, speciaalzaken, internet…) waarin supermarkten en discounters een aandeel van 89% voor hun rekening nemen, en 24,5% via het on-trade circuit (horeca, bars, clubs, …). In 2013 daalde de verkoop van wijn met 0,1% en bleef nagenoeg stabiel op 248,1 Ml voor een totale waarde van 2.714,9 Mio€.

 

De verkoop van sterke drank


In België werd in 2012 38,5 Mio liter (zuiver alcohol) gedistilleerde dranken verkocht voor een totaalwaarde van 1.107,4 Mio €. Dit verkochte volume gedistilleerde dranken kan als volgt worden verdeeld over de diverse producttypes : Brandy en Cognac (3,3%), Likeur (27,2%), Rhum (8%), Tequila (0,6%), Whisky (26,6%), Gin (14,1%), Vodka (12,2%), en andere gedistilleerde dranken (7,8%). Van dit volume wordt 80% verkocht off-trade en 20% on-trade. In 2013 daalde de verkoop in totaal met 0,4% tot 38,4 Ml. Deze daling was het meest uitgesproken in het segment van Brandy, Cognac en crème-likeuren.