In bepaalde situaties is het raadzaam om geen alcohol te drinken

Zwanger, te jong, aan het werk of achter het stuur… Bepaalde situaties zijn zo risicovol dat alcohol drinken dan echt geen optie is !

 

NOOIT tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding


Met het oog op de harmonische ontwikkeling van uw baby wordt het gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens de zwangerschap en de borstvoeding afgeraden. Elke inname van alcohol tijdens de zwangerschap houdt risico’s in. Zelfs in schijnbaar gematigde hoeveelheden kan alcohol het ongeboren kind vergiftigen en de ontwikkeling ervan verstoren. Als een zwangere vrouw alcohol drinkt, geeft ze een groot stuk van het alcoholpercentage in het bloed door aan de foetus. Anders gezegd, het ongeboren kind zal ‘even dronken’ zijn als de moeder.

Geregeld drinken heeft dus onherroepelijke schade tot gevolg: misvormingen in de hersenen, geestelijke achterstand en gebreken, hyperactiviteit , groeiachterstand, misvorming van het gezicht en/of de schedel, misvormingen van het hart, de huid, de urinewegen, de geslachtsorganen en het beendergestel. Praat erover met uw gynaecoloog of behandelende arts. Zij zullen u het nodige advies geven.

 

NOOIT wanneer je minderjarig bent


Volgens de huidige wet is het verboden om dranken met een alcoholvolume dat hoger is dan 0,5% vol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren van minder dan 16 jaar. Voor sterke drank (zoals bv. whisky, wodka, rhum, jenever, …) moet je minstens 18 jaar oud zijn. Omwille van het verhoogde risico van schadelijke effecten en gevaren van alcoholmisbruik bij jongeren, raden wij minderjarigen af om alcohol te drinken, en dit ondanks het voormelde wettelijke onderscheid.

 

NOOIT op het werk


Dat geldt in het bijzonder voor jobs waar een hoge waakzaamheid geboden is. Maar in alle gevallen is dronkenschap op het werk strijdig met regels en afspraken, wat kan leiden tot ontslag wegens zware fout. Duidelijk, toch?

 

NOOIT als je je in het verkeer begeeft


De wet bepaalt dat – ongeacht het vervoermiddel – de alcoholspiegel van een bestuurder maximaal 0,5 g per liter bloed mag bedragen, dus één à twee glazen bier of wijn, naargelang je lichaamsbouw.

Maar in werkelijkheid zijn je oordeelsvermogen en je reflexen al vanaf het eerste glas aangetast:

 

je bent minder waakzaam,
je kunt minder weerstaan aan slaperigheid,
je gezichtsveld is beperkter,
je kunt afstanden minder goed inschatten,
je hebt overdreven veel zelfvertrouwen.

 

Weet ook dat het ongeveer een uur duurt voor het lichaam om de alcoholinhoud van één glas te verwerken (naargelang de persoon). Neem dus een taxi, de tram, de trein, laat je rijden of wacht tot je weer helemaal nuchter bent.