Het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend comité wordt belast met het beleid van de federatie op korte termijn en behandelt de lopende aangelegenheden. Het Uitvoerend comité bestaat uit de ondervoorzitter, die de vergadering leidt, uit maximaal 6 andere bestuurders die voor een termijn van twee jaar worden benoemd, en uit de Algemeen directeur.

Volgende bestuurders maken sinds 25 maart 2015 deel uit van het Uitvoerend comité : de heer Bernard Filliers (Filliers Graanstokerij), de heer Gilles Nolet de Brauwere (Cinoco Group), de heer Tom Broeckx (Campari Benelux), de heer Denis Fiévet (Pernod Ricard Belgium), de heer Thomas de Fonseca (Delta Fijne Wijnen) en de heer Philippe Arts (Delhaize Belgium).

Het uitvoerend comité kan technische comités belasten met bijzondere opdrachten. De vlotte en proactieve werking van deze comités wordt cruciaal geacht als ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de federatie.

Het “Business Committee” zorgt voor het ontwikkelen en bijsturen van de sectorstandpunten en suggereert prioriteiten op vlak van juridische, fiscale, commerciële en andere reglementaire ontwikkelingen.

Het “Communication Committee” zorgt voor het ontwikkelen en bijsturen van de sectorstandpunten en suggereert prioriteiten op vlak van ethische en gezondheids-aspecten rond alcohol, bouwt mee aan een communicatie- en lobbyplan en zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering ervan.

Het “Promotion Committee” neemt, vanuit de affiniteit ‘Belgische Productie’, concrete initiatieven teneinde de zichtbaarheid van onze sector, van haar producten en van de verbondenheid met onze regio en cultuur te verhogen.